Privacy Statement

Identiteit
Wandelenenreizen.nl is geen bedrijf en staat niet ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
LM SeA Strandexcursies en activiteiten, staat ingeschreven bij de KvK onder nummer 89459474.
Hieronder vallen uitsluitend de strandexcursies en zeelessen die wij organiseren.
Atelier Dynja staat ingeschreven bij de KvK onder nummer 92365469.
Hieronder vallen uitsluitend de creatieve workshops die wij orgniseren.

Rechtsgrond gegevensverwerking
Indien een bezoeker van Wandelenenreizen.nl een reactie plaatst op de website, het contactformulier invult en verstuurt, een workshop of excursie reserveert, een cadeaubon besteld of een e-mail stuurt geeft de bezoeker toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens.

Doel voor de verwerking van persoonsgegevens
Wandelenenreizen.nl heeft geen doel voor de verwerking van persoonsgegevens. Alle reacties en ingevulde contactformulieren of verstuurde e-mails worden gelezen en ter kennisgeving aangenomen en waar nodig beantwoord.

Vrijwillige aanmelding Alert Excursie datums en Workshop datums
U kunt er vrijblijvend voor kiezen om u aan te melden voor een Excursie datum Alert of Workshop datum Alert. Hiervoor vult u uitsluitend uw voornaam en e-mailadres in. Zodra er nieuwe datums gepland zijn ontvangt u een e-mail.

Wij versturen geen nieuwsbrieven, reclame en ongevraagde e-mails. Zodra u van de lijst voor de alert verwijderd wilt worden stuurt u een e-mail via het contactformulier of u reageert op de alert mail met de woorden ‘uitschrijven’. U wordt dan uit de lijst verwijderd.

De e-mailadressen van de alert lijst worden verzameld in Brevo. Brevo is een goed beveiligd programma en staat los van de website wandelenenreizen.nl.
Bewijs van vrijwillige aanmelding voor het AVG is opgeslagen op een externe harde schijf die in een kluis wordt bewaard. Op de computer van Wandelenenreizen.nl worden geen e-mailadressen bewaard.

Gevolgen van het verstrekken van persoonsgegevens
Er zijn geen gevolgen voor het verstrekken van persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt of gebruikt door  Wandelenenreizen.nl. Wandelenenreizen.nl verstuurt geen nieuwsbrieven of ongevraagde e-mails.

Duur van de opslag van persoonsgegevens
Wandelenenreizen.nl bewaart de persoonsgegevens niet langer dan de wettelijk gestelde termijn of zolang noodzakelijk is.

Recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens.
Elke bezoeker van Wandelenenreizen.nl heeft het recht op inzage, rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens. Hiervoor kunt u een e-mail via het contactformulier.

Klachtrecht
Klachten kunnen ingediend worden bij autoriteit persoonsgegevens.

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics.