Privacy Statement

Identiteit
Wandelenenreizen.nl is geen bedrijf en staat niet ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
LM SeA Strandexcursies en activiteiten, staat ingeschreven bij de KvK onder nummer 89459474.

Rechtsgrond gegevensverwerking
Indien een bezoeker van Wandelenenreizen.nl een reactie plaatst op de website, het contactformulier invult en verstuurt, een workshop of excursie reserveert of een e-mail stuurt geeft de bezoeker automatisch toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens.

Doel voor de verwerking van persoonsgegevens
Wanelenenreizen.nl heeft geen doel voor de verwerking van persoonsgegevens. Alle reacties en ingevulde contactformulieren of verstuurde e-mails worden gelezen en ter kennisgeving aangenomen en waar nodig beantwoord.

Gevolgen van het verstrekken van persoonsgegevens
Er zijn geen gevolgen voor het verstrekken van persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt of gebruikt door  Wandelenenreizen.nl. Wandelenenreizen.nl verstuurd geen nieuwsbrieven of ongevraagde e-mails.

Duur van de opslag van persoonsgegevens
Wandelenenreizen.nl bewaart de persoonsgegevens niet langer dan de wettelijk gestelde termijn.

Recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens.
Elke bezoeker van Wandelenenreizen.nl heeft het recht op inzage, rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar digna@wandelenenreizen.nl

Klachtrecht
Klachten kunnen ingediend worden bij autoriteit persoonsgegevens.

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics. Er worden hierbij geen persoonlijke gegevens opgeslagen.

Google Advertenties
Deze website maakt gebruik van Google Advertenties. Er worden hierbij geen persoonlijke gegevens op deze website opgeslagen.