Privacy Statement & AV

Identiteit
Wandelenenreizen.nl is geen bedrijf en staat niet ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Rechtsgrond gegevensverwerking
Indien een bezoeker van Wandelenenreizen.nl een reactie plaatst op de website, het contactformulier invult en verstuurt of een e-mail verstuurt geeft de bezoeker automatisch toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens.

Doel voor de verwerking van persoonsgegevens
Wanelenenreizen.nl heeft geen doel voor de verwerking van persoonsgegevens. Alle reacties en ingevulde contactformulieren of verstuurde e-mails worden gelezen en ter kennisgeving aangenomen en waar nodig beantwoord.

Gevolgen van het verstrekken van persoonsgegevens
Er zijn geen gevolgen voor het verstrekken van persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt of gebruikt door  Wandelenenreizen.nl. Wandelenenreizen.nl verstuurd geen nieuwsbrieven of ongevraagde e-mails.

Duur van de opslag van persoonsgegevens
Wandelenenreizen.nl bewaart de persoonsgegevens niet langer dan de wettelijk gestelde termijn.

Recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens.
Elke bezoeker van Wandelenenreizen.nl heeft het recht op inzage, rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar digna@wandelenenreizen.nl

Klachtrecht
Klachten kunnen ingediend worden bij autoriteit persoonsgegevens.

Algemene Verkoopvoorwaarden Winkel
Wandelenenreizen.nl

De winkel is er enkel ter ondersteuning van de kosten voor de website www.wandelenenreizen.nl.

1. Alle bestellingen en aankopen dienen vooraf te worden betaald of contant bij ophalen te worden betaald.
2. Alle aankopen mogen binnen 14 dagen worden geretourneerd in originele verpakking, onbeschadigd en onbeschreven. Voor het boek geldt retour als het ongelezen is. U krijgt altijd uw geld terug.