Algemene Voorwaarden Atelier Dynja

Atelier Dynja is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 92365469.
Postadres: Professor Zeemanstraat 21, 4316 AH Zonnemaire.
Bezoekadres atelier: I.M. van der Bijlstraat 15, 4316 AB Zonnemaire.
Telefoon/Whatsapp: 06-20003780.

Definities
Aanbieder: Atelier Dynja.
Deelnemer: elke persoon die deelneemt aan een workshop.
Diensten: workshops.
Reservering: Het vastleggen van een afspraak voor het komen uitvoeren van een workshop bij Atelier Dynja.
Overeenkomst: de reservering van een workshop.
Materialen: alle benodigde materialen en gereedschappen die nodig zijn om een workshop uit te kunnen voeren.

Toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden
Deze Algemene Voorwaarde zijn van toepassing op alle aangeboden workshops van Atelier Dynja.

Rechten van de aanbieder
De aanbieder houdt zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden zonder opgaaf van reden. Dit kan telefonisch, via Whatsapp of via e-mail. Indien de aanbieder de overeenkomst ontbind wordt volledige restitutie van de (aan)betaling verleend zonder aftrek van administratie- en bankkosten.

Aansprakelijkheid
Aanbieder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, verlies of letsel ontstaan tijdens een workshop, tenzij ernstige nalatigheid van aanbieder kan worden bewezen.

Elke deelnemer aan een workshop dient nuchter te zijn. Deelnemers die onder invloed zijn van alcohol, drugs of andere verdovende middelen zoals medicijnen worden niet toegelaten in het atelier.

Elke deelnemer aan een workshop dient de instructies van de aanbieder exact op te volgen en ten alle tijde met uiterste zorg te werken met alle benodigde en beschikbare materialen en gereedschappen.

Betaling
Je betaald ter plekke aan het eind van de workshop via een betaalverzoek met QR code.

Annuleren
Annuleren is voor niemand leuk en zeker niet voor jou, want je mist dan een hele leuke workshop.
Houdt er bij het annuleren rekening mee dat ik mijn tijd voor jou heb vrij gehouden en inkopen heb gedaan en daarvoor kosten heb gemaakt.
Annuleer uitsluitend als er echt een dringende reden is. Dankjewel voor je begrip.

Geschillen
Indien je niet tevreden bent over de uitvoering van de workshop of de locatie Meldt dit dan ter plekke tijdens de workshop of in ieder geval voor je vertrek. Achteraf kan ik helaas niets meer aanpassen. Er wordt geen restitutie verleend als na vertrek een klacht wordt ingediend.

Garantie
Ik geef geen garantie voor het eindresultaat.

Concurrentiebeding
Het is niet toegestaan om binnen een straal van 75 kilometer van Atelier Dynja de technieken die geleerd zijn tijdens onze workshops aan anderen over te brengen in de vorm van een workshop of cursus.
De technieken die geleerd zijn mogen voor eigen gebruik in uitvoering worden gebracht.

Toepasselijk recht
Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.