privacy statement

Identiteit
Wandelfreaks.com is geen bedrijf en staat niet ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
Het boek Avontuurlijk Cuba is uitgebracht onder KvK inschrijving en staat los van Wandelfreaks.com

Rechtsgrond gegevensverwerking
Indien een bezoeker van Wandelfreaks.com een reactie plaatst op de website, het contactformulier invult en verstuurt of een e-mail verstuurt geeft de bezoeker automatisch toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens.

Doel voor de verwerking van persoonsgegevens
Wandelfreaks.com heeft geen doel voor de verwerking van persoonsgegevens. Alle reacties en ingevulde contactformulieren of verstuurde e-mails worden gelezen en ter kennisgeving aangenomen en waar nodig beantwoord.

Gevolgen van het verstrekken van persoonsgegevens
Er zijn geen gevolgen voor het verstrekken van persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt of gebruikt door Wandelfreaks.com. Wandelfreaks.com verstuurd geen nieuwsbrieven of ongevraagde e-mails.

Duur van de opslag van persoonsgegevens
Wandelfreaks.com bewaart de persoonsgegevens niet langer dan de wettelijk gestelde termijn.

Recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens.
Elke bezoeker van Wandelfreaks.com heeft het recht op inzage, rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar digna@wandelenenreizen.nl

Klachtrecht
Klachten kunnen ingediend worden bij autoriteit persoonsgegevens.