privacy statement

Identiteit
Wandelfreaks.com en Wandelenenreizen.nl is geen bedrijf en staat niet ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
Het boek Avontuurlijk Cuba is uitgebracht onder persoonlijke titel van de auteur met KvK inschrijving en staat los van Wandelfreaks en Wandelenenreizen.nl

Rechtsgrond gegevensverwerking
Indien een bezoeker van Wandelfreaks.com en Wandelenenreizen.nl een reactie plaatst op de website, het contactformulier invult en verstuurt of een e-mail verstuurt geeft de bezoeker automatisch toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens.

Doel voor de verwerking van persoonsgegevens
Wandelfreaks.com en Wanelenenreizen.nl heeft geen doel voor de verwerking van persoonsgegevens. Alle reacties en ingevulde contactformulieren of verstuurde e-mails worden gelezen en ter kennisgeving aangenomen en waar nodig beantwoord.

Gevolgen van het verstrekken van persoonsgegevens
Er zijn geen gevolgen voor het verstrekken van persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt of gebruikt door Wandelfreaks.com en/of Wandelenenreizen.nl. Wandelfreaks.com en Wandelenenreizen.nl verstuurd geen nieuwsbrieven of ongevraagde e-mails.

Duur van de opslag van persoonsgegevens
Wandelfreaks.com en Wandelenenreizen.nl bewaart de persoonsgegevens niet langer dan de wettelijk gestelde termijn.

Recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens.
Elke bezoeker van Wandelfreaks.com en Wandelenenreizen.nl heeft het recht op inzage, rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar digna@wandelenenreizen.nl

Klachtrecht
Klachten kunnen ingediend worden bij autoriteit persoonsgegevens.